Βιβλιοθήκη

  • PDF
  • Εκτύπωση

Γενικές πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη μας

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Σημείο αναφοράς του σχολείου μας είναι η βιβλιοθήκη, που οφείλει την ύπαρξή της στη συμμετοχή των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, η οποία λειτουργεί και ως δανειστική.

 

Εκπαιδευτικό υλικό